Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 126

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 135

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 141

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 147

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 173

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 231

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 299
Důvody pro transformaci zdravotnického zařízení – Ing. Zbyněk Gilar
Přeskočit na obsah

Důvody pro transformaci zdravotnického zařízení

Pro každého z vašich kolegů, kteří se rozhodli tuto transformaci podstoupit, jsou důvody, které je k tomu vedly, odlišné. Pokud byste tuto záležitost chtěli konzultovat přímo s nimi, nabízím vám možnost kontaktovat alespoň některé z nich. Stačí, když si dohledáte kontakty na ty, jejichž nové obchodní společnosti jsou uvedeny na stránkách Reference.

Pokud byste se ode mne chtěli dozvědět víc, nabízím vám možnost osobní konzultace. Velmi rád vás osobně navštívím ve vaší ordinaci. Samozřejmě bezplatně a nezávazně. Stačí zaslat váš požadavek nebo mě kontaktovat některým ze způsobů, které jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Níže uvedený výčet výhod není samozřejmě zcela vyčerpávající. Jde jen o přehled těch nejčastějších – nebo chcete-li – těch nejzávažnějších.

Důvody právní

 • menší rozsah právní zodpovědnosti
  – jako OSVČ ručíte za každou případnou chybu veškerým svým osobním majetkem
  – jednáte-li “s péčí řádného hospodáře”, ručíte v s.r.o. pouze majetkem firmy
 • snazší a levnější postup při převodu společnosti (jejích aktiv,materiálního a duševního vlastnictví)
  – můžete svou ordinaci prodat, darovat, převést na děti
  – případně můžete praxi dál provozovat bez své aktivní účasti!
  – a to vše se děje bez možnosti zásahu zdravotními pojišťovnami
 • • nový nabyvatel společnosti neprochází žádným výběrovým řízením
  – dochází totiž “pouze” k převodu obchodního podílu na základě Obchodního zákoníku
  – všechny smlouvy společnosti zůstávají v platnosti
  – po zajištění způsobilého odborného zástupce pro poskytování zdravotních služeb zůstává novému nabyvateli už jen víceméně “oznamovací povinnost”
 • v případě dědictví zůstává pro dědice otevřená cesta k dalšímu pokračování praxe
  – tato možnost se týká i dědice, který není lékařem
  – stačí zajistit způsobilého odborného zástupce pro poskytování zdravotních služeb

Důvody účetní

 • při prodeji obchodního podílu po pěti letech je zisk (nechť je jakýkoliv!) osvobozen nejen od daně z příjmu, ale také od plateb sociálního a zdravotního pojištění (blíže viz samostatná stránka Příklad)
 • při prodeji vybavení ordinace coby lékař – OSVČ zaplatíte:
  – daň z příjmu
  – sociální pojištění
  – zdravotní pojištění
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění z vaší mzdy tvoří nákladovou položku s.r.o. u fyzické osoby (OSVČ) přitom tyto odvody platíte z tzv. “čistých” peněz. Tyto platby tedy nejen že nesnižují váš daňový základ, ale navíc tvoří opětovně základ pro výpočet daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění na další období
 • v rámci (dříve tzv. “podvojného”) účetnictví právnické osoby lze daleko efektivněji využívat různých daňových instrumentů. Pár příkladů:
  – dohoda o provedení práce (DOPP)
  – použití vozidla (služební cesty zaměstnance, osoby na DOPP)
  – příspěvek na životní či penzijní pojištění – a to až 50.000,- Kč ročně bez jakýchkoliv odvodů na sociální a zdravotní pojištění
  – stravenky pro zaměstnance
  – atd…
 • výrazně výhodnější je také výpočet výše důchodu pro zaměstnance s.r.o. než u OSVČ