Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 126

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 135

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 141

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 147

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 173

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 231

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.gilar.cz/www/wp-content/plugins/wp-edit/includes/functions.php on line 299
Informace k prodeji a převodu lékařské praxe – Ing. Zbyněk Gilar
Přeskočit na obsah

Informace k prodeji a převodu lékařské praxe

Máte-li zájemce o koupi lékařské praxe, je potřeba se s ním domluvit na všech podmínkách obchodu. To je oblast, do které v žádném případě nemohu vstupovat. Rozhodující pro obě strany je samozřejmě cena, za kterou bude obchodní podíl prodán. Celkem pochopitelně má kupující zájem na tom, aby byla co nejnižší a prodávající co nejvyšší. K jejímu stanovení je možné vytvořit znalecký posudek nezávislým znalcem (viz krok 1 popsaný níže). Výsledná cena není nijak omezena (ani “nahoru”, ale ani “dolů”) – je vždy jen a pouze věcí oboustranné dohody. Obě strany by si také měly dohodnout způsob zaplacení domluvené ceny (jednorázově, záloha + doplatek, pravidelné splátky apod.) a termínu splacení. Teprve pak má cenu přistoupit k vlastním krokům prodeje a převodu.

Krok 1 – ocenění (není nezbytný)

Pokud chcete mít jistotu, že domluvená prodejní cena odpovídá realitě, je možné stanovit tzv. tržní cenu. Tu vypracuje znalec na základě předložení  účetních uzávěrek (resp. daňových přiznání) za posledních 5 let činnosti. Nabízím služby Ing. Františka Elise, který se specializuje na oceňování nestátních zdravotnických zařízení. Nabízí také daňové poradenství pro prodávajícího a taktéž pro kupujícího (Více najdete na stránkách http://www.elis-dane.cz). Aktuální cena za vypracování tohoto ocenění činí 18 600 Kč (tato cena zahrnuje veškeré poplatky s tím spojené).

Krok 2 – prodej:

Ve chvíli, kdy je domluvená cena, veškeré podmínky a způsob placení, je možné přistoupit k vypracování smlouvy o převodu podílu společníka. Nejlépe formou notářského zápisu. Nabízím k tomu služby notářské kanceláře Mgr. Jarmily Chvistkové, sídlící v Novém Jičíně na ulici 5. května 11 (2. patro budovy Komerční banky). Cena je dána sazebníkem notářských poplatků.

Krok 3 – převod:

Jakmile jsou splněny veškeré podmínky prodeje (předchozí Krok 2), je možné formou notářského zápisu – “Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady” – učinit všechny kroky, které se mají promítnout do obchodního rejstříku. Jde zejména o:

  • změnu názvu společnosti
  • odvolání stávajících jednatelů
  • jmenování nových jednatelů a způsobu jejich jednání za společnost.

Dále mohou být podle požadavku kupujícího změněny další údaje – jako například sídlo společnosti apod. Je možné (dokonce při jedné návštěvě) využít služeb stejné notářské kanceláře jako v předchozím Kroku 2. I v tomto případě se cena řídí sazebníkem notářských poplatků.

Krok 4 – zápis do Obchodního rejstříku:

Po splnění všech podmínek vyplývajících z Kroku 2 a sepsání NZ dle Kroku 3 je možné provést změnu zápisu v Obchodním rejstříku. Počínaje rokem 2015 může tuto změnu provádět v OR přímo notář. V případě potřeby nabízím vypracování návrhu na zápis změn v OR a jeho doručení na Krajský obchodní soud. Návrh na zápis změn do OR musí být opatřen kolkem ve výši 2 000 Kč.

Krok 5 – provedení změn na Krajském úřadu

V okamžiku, kdy jsou všechny změny promítnuty do obchodního rejstříku, je možné na základě předložení nového výpisu z OR požádat Krajský úřad o promítnutí všech těchto změn do Rozhodnutí o povolení pro poskytování zdravotních služeb. K tomu je třeba zejména:

  • určit nového odborného zástupce
  • předložit jeho lékařský posudek a souhlas s ustanovením do této funkce
  • předložit podklady pro výpis z rejstříku trestů odborného zástupce a všech nových statutárů
  • předložit nový seznam zdravotnických pracovníků, jejich kvalifikaci a výši úvazku.

Krajský úřad může podle podle konkrétních okolností požadovat předložení dalších podkladů. Za vydání Rozhodnutí se platí správní poplatek 500 Kč.

Krok 6 – VZP a ostatní zdravotní pojišťovny

V okamžiku vydání Rozhodnutí o povolení pro poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem je možné oslovit VZP a následně ostatní zdravotní pojišťovny. Je potřeba předložit pojišťovnou požadované podklady. Požadavky pojišťovny jsou závislé na konkrétních okolnostech. Zejména na personálním a věcném vybavení a všech proběhlých změnách v obchodní společnoti a samotné ordinaci (např. ordinační a provozní hodiny atd. atd.). Zdravotní pojišťovny následně vydají novou Přílohu P2 k platné smlouvě, ve které budou zachyceny všechny uskutečněné změny.
Moje odměna za zajištění všech kroků (Krok 1 až Krok 6) “na klíč” činí 16 000 Kč.